חמישה טיפים לחיבור העובדים לחזון הארגון

חזון הארגון המשתקף בליבם ובדרכי העבודה של העובדים משתקף במוטיבצית העשייה היום יומית של העובדים ובכך מייעל את יכולת הארגון כולו להגיע לתוצאות מקסימליות ברמות שונות

משולש חזון ארגון ועובד

תקשורת דו כיוונית בין הארגון לעובד יכולה להגביר מוטיבציה ואמינות העובדים. בחיבור שנוצר מחבר לחזון הארגון ברמה ערכית אישית והן מקצועית.

תקשורת בין כלל הכוח האנושי בארגון

לעודד ישיבות, חשיבות אסטרטגיות, שיטוף בין כלל העובדים וניהול קשר קבוע בין ההנהלה לעובדים, על ידי משובים, ישיבות קבועות משותפות. הדיאלוג הרציף  מחבר את העובדים למטרה

התפתחות מקצועית אישית

תחושת הערכה של הארגון כלפי העובדים מניבה תועלת גדולה לארגון. ארגון המאפשר השקעה בעובד מעבירה לעובד מסר כי הוא חשוב, מוערך ויש לו אופק להתפתחות מקצועית בארגון. ואצל העובד מעורר מחויבות גדולה עוד יותר. השקעה משתלמת הן לארגון והן לעובד שישקיע ויתקדם ויקבל יותר.

סיעור מוחות

אפשרו לעובדים להתקבץ ולדון יחד באתגרים העולים בעבודה המשותפת, להציע פתרונות לייעול הארגון ולהגיע להסכמה בדבר הפעולה. מחזק את תחושת המשמעות על העובדים והחשיבות של העובד בארגון, קודם כל מהתעניינות בדעתו. חיבור למקום, תחושת השייכות, האחריות להצלחות כמו גם הכישלונות ומינוף לאגו המקצועי.

שותף מלא

חלק משמעותי ברתימה של העובד לחזון הארגון הינו השיתוף! לא די בשיתוף החזון, המטרות והיעדים של הארגון. יש משמעות בשיתוף העבודה השוטפת. למשל עדכונים שבועיים בהתפתחויות הארגון באגף שלי והעדכונים חודשיים של התפתחות הארגון בכלל. שיתוף הקשיים והדרכים למטרה. פי כמה עוצמות מצפייה בסרט מתח, המודעות לשלבים רותם וגורמת לחרדה ושמחה רק מעצם החשיפה, ורצון להשפיע על הבאות ולהיות ער למתרחש.

זהו מקבץ רעיונות המשפרים את המקסום הפוטנציאלי המקצועי של העובדים.
מגברים את תחושת השייכות, האחריות והעשייה למען ההצלחה של הארגון.
ובסופו של דבר, מיעלים ומעלים את ההשגים של הארגון.